RSS   Sitemap

Hướng dẫn cấu hình wifi tp link 720N

Ngày đăng: 05-08-2020 08:27 | Danh mục: Tin tức
+> Cách kết nối +> Cách đăng nhập +> Thiết lập wifi +> Hoàn tất quá trình cài đặt.

Có 2 cách cài đặt wifi tp link 720N

+> Một cấu hình bằng điện thoại,

B1> Bạn cắm nguồn cho wifi tp link 720n và đợi trọng 10s để wifi khởi động hoàn tất hệ thông.

B2> Bạn dùng một tăm giữ vào lỗ Reset (RST) trong 10s để wifi trở về mặc định nhà cung cấp tp link

B3> Kết nối điện thoại đến wifi tên TP Link.... mà wifi 720N phát ra. theo mật khẩu sau lưng wifi 8 ký tự số.

B4> Bạn vào Chrome và gõ vào địa chỉ 192.168.0,1 với tên đăng nhập; admin mật khẩu: admin

B5> Vào chỉ mục w

B2> Bạn mở điện thoại và vào mục wifi trên điện thoại, tiếp theo bạn chọn wifi có tên tp link

+> Hai là cấu hình bằng máy tính

Đi vào chi tiết hôm nay mình hướng dẫn bằng điện thoại trước nhé

+> Bạn cắm điện wifi

HP DELL MSI LENOVO TOSHIBA SONY ASUS APPLE