RSS   Sitemap

Xem theo hãng

Cáp tín hiệu DVI  

Cáp tín hiệu DVI có thể truyền hình ảnh và âm thanh, cáp có 2 dòng analog và kỹ thuật số.

DVI 24+5 là cáp analog tương thích với cáp VGA còn DVI 24+1 Kỹ thuật số tương thích với cáp HDMI

 

HP DELL MSI LENOVO TOSHIBA SONY ASUS APPLE