RSS   Sitemap

Bộ tiếp sóng wifi  

Bộ tiếp sóng wifi hay còn gọi là bộ kích sóng wifi là sản phẩm với chức năng và nhiệm vụ thu lại sóng wifi từ 1 wifi khác và phát ra sóng wifi với tên đó, hoặc tên khác có thể thay đổi mật khẩu khác mật khẩu gốc.

Các thương hiệu bộ tiếp sóng wifi như Cisco, Engenius là thương hiệu hàng đầu sau đố bạn có thể sử dụng các thương hiệu gia đình như TPlnik, dlink, Tenda, totolink... phù hợp với giá thành.

 

HP DELL MSI LENOVO TOSHIBA SONY ASUS APPLE